Sägnen om Grimsa

Sägnen om Grimsa

Sägnen om Grimsa Enligt lokal sägen bodde hövdingadottern Grimsa i Broborg. Hon var dotter till en mäktig vikingahövding som skall ha dött då han var iväg på ett vikingatåg och hon ärvde då borgen och alla hans rikedomar. Grimsa var en äventyrslysten kvinna som aldrig...

Lagga gubben

Lagga gubben Strax söder om Lagga kyrka ligger ett mindre berg uppbyggt av stora block som inlandsisen lämnat efter sig. Det finns gott om håligheter mellan blocken. En av de största rymmer Laggagrottan. Grottans ingång är trång, men den mynnar i ett torrt utrymme...

Staffanskällan

Staffanskällan Stefanskyrkan är en vacker kyrka, byggd 1303, bara 48 år innan digerdöden for genom Sverige och tog var tredje persons livs. Några stenkast ifrån Stefanskyrkan kan vi också se den plats där Staffanskällan legat. Staffanskällan var en källa som sades...
Alsike Snickerifabrik

Alsike Snickerifabrik

Alsike Snickerifabrik Redan 1940 startade Gösta Hägglund sin snickerifabrik i en gammal smedja i Alsike söder om Uppsala. Inledningsvis tillverkades skåp, garderober, trappor och annan specialinredning. De tre sönerna fick arbeta på ledig tid efter skola och under...
Knivsta Sågverk

Knivsta Sågverk

Knivsta Sågverk 1899 bildades Knivsta Sågbolag Rosenlund & Co. Det var ett kompanjonskap mellan Lundqvist & Huddén och Olsson & Rosenlund. 1900 uppförs ett sågverk med hyvleri på Gredelbytomten. 1906 byggdes ett tegelbruk för tillverkning av mur och...