Tuna Gravfält

Tuna Gravfält Tuna gravfält är ett gravfält i Tuna by, Alsike socken, Knivsta kommun. Gravfältet som bestod av flatmarksgravar påträffades 1893 i samband med lertäkt. Säkerligen hade då flera gravar redan grävts bort. 1895-96 och 1928 grävdes gravfältet ut i etapper,...
Gravar i Alsike Hage

Gravar i Alsike Hage

Gravar i Alsike Hage I Uppland intill Mälaren ligger Alsike socken, som tillhör Ärlinghundra härad och Knivsta kommun. Den till ytan ca 3500 hektar stora socknen gränsar till fyra socknar; i norr till Danmark, i öster till Lagga och Knivsta, och i söder till Vassunda....