Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra

Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra

Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra Gullhögen är stor, men betydligt mindre än Kungshögarna i Gamla Uppsala. Undersökningen visade att den har en komplicerad uppbyggnad och inrymde begravningar från tre skilda tider. Den äldsta begravningen var från...
Karta över fornlämningar i Knivsta kommun

Karta över fornlämningar i Knivsta kommun

Karta över fornlämningar i Knivsta kommun Informationen på kartan kommer ifrån Fornsök, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem. Fornlämning är en lämning: efter människors verksamhet under forna tider som ska ha tillkommit genom äldre tiders...