Åkerman & Lund Orgelbyggeri

Åkerman & Lund är ett av Sveriges mest anrika orgelbyggerier som har funnits i sedan 1860-talet.

Per Larsson Åkerman grundlade firman 1860, efter sina utlandsstudier och byggandet av den nydanande domkyrkoorgeln i Strängnäs.
Efter lärlingsår hos Johan Samuel Strand i Västra Vingåker tog han sin orgelbyggarexamen 1850 med högsta betyg hos Kungliga Akademin och var verksam hos olika orgelbyggare i Sverige, bland annat hos den berömda Gustaf Andersson i Stockholm. År 1852 fick Åkerman ett utlandsstipendium av Kungliga Akademin för en studieresa till Tyskland, Belgien och Frankrike.

Carl Johan Lund var kompanjon med Åkerman därav namnet Lund i företagsnamnet. Han kom att ta över firman efter Åkermans död 1876. I samband med en företagsrekonstruktion 1917 inträdde John Johansson som ledare och företaget fick då namnet Åkerman & Lunds nya orgelfabriks AB.

Namnet behölls fram till 1974 då Lars Norgren och Knut Kaliff övertog firman och ändrade namnet till det nuvarande. Knut Kaliff lämnade firman i mitten av 1980-talet varvid Lars Norgren blev ensam ägare.