Allan Ryding

Teaterdirektören och skådespelaren Allan Ryding, egentligen Martin Adolf Erland Ryding, föddes den 29 december 1882 i Alsike.

Han studerade studerade vid Dramatens elevskola 1901–1902, varefter han medverkade i olika teatersällskap fram till 1910. Detta år grundade han ett eget teatersällskap som han turnerade med fram till 1942.

Ryding är begravd på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm. Han var sedan 1904 gift med skådespelaren Margot Ryding (född Rolén) och var far till skådespelaren Anna-Lisa Ryding.

Allan Ryding

Född: 1882
Anknyting till Knivsta:
Bosatt i Alsike
Yrke: Teaterdirektör och skådespelare

Allan Rydings sällskap, bildat hösten 1909.

”Jag är f. n. ute med n verkligt förnämlig tourné. Skola vi kunna göra något samarbete? Jag har hyrt Östersund den 3/10. Det har ju alltid gått bra förut” skriver teaterdirektör Allan Ryding till herr direktör Ragnar Ohlsson, en av de drivande krafterna bakom det som idag heter Östersunds Teaterförening.

I korrespondensen med Allan Ryding framgår att direktör Ohlsson är en smula skeptisk mot riksorganisationen och ”de höga skådebansherrarna” då han själv vill kunna ingå avtal med olika resande teatersällskap. Rydings ”Det evigt kvinnliga” blir det första arrangemanget för det som då hette Östersundsavdelningen av Riksteaterns publikorganisation.