Alsike Snickerifabrik

Redan 1940 startade Gösta Hägglund sin snickerifabrik i en gammal smedja i Alsike söder om Uppsala. Inledningsvis tillverkades skåp, garderober, trappor och annan specialinredning.
De tre sönerna fick arbeta på ledig tid efter skola och under helger och kom sedan att jobba inom företaget hela sina liv.
Under andra världskriget tillverkades dörrar till baracker i Tyskland och man gjorde även en stor vindtunnel till svenska försvaret under 1960-talet. Även dåtidens Gulf-mackar var stora kunder.
Med 1970-talets intåg började man tillverka kök och detta kom än mer i fokus tio år senare. Så här långt levererade man till andra företag, men 1990 etablerades nuvarande företagsnamnet Alsike Köket. Björn Sundquist, är en av fyra kusiner som idag driver företaget. Morfar Gösta var med i verksamheten tills han var 95 år. Björns mamma var med tills hon gick i pension 2006