Allan Ryding

Allan Ryding Teaterdirektören och skådespelaren Allan Ryding, egentligen Martin Adolf Erland Ryding, föddes den 29 december 1882 i Alsike. Han studerade studerade vid Dramatens elevskola 1901–1902, varefter han medverkade i olika teatersällskap fram till 1910. Detta...

Boken om Lagga – Lagga i mitt hjärta 2

Boken om Lagga – Lagga i mitt hjärta 2 Britta Zamore är Hembygdsforskare och författare. Hon föddes i Vassunda och växte upp i Lagga prästgård, 2012 skrev hon boken Lagga i mitt hjärta med Lagga hembygdsförening som finansiär. Under sju års tid intervjuade hon...

Boken om Lagga – Lagga i mitt hjärta 1

Boken om Lagga – Lagga i mitt hjärta 1 Britta Zamore är Hembygdsforskare och författare. Hon föddes i Vassunda och växte upp i Lagga prästgård, 2012 skrev hon boken Lagga i mitt hjärta med Lagga hembygdsförening som finansiär. Under sju års tid intervjuade hon...
Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra

Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra

Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra Gullhögen är stor, men betydligt mindre än Kungshögarna i Gamla Uppsala. Undersökningen visade att den har en komplicerad uppbyggnad och inrymde begravningar från tre skilda tider. Den äldsta begravningen var från...
Karta över fornlämningar i Knivsta kommun

Karta över fornlämningar i Knivsta kommun

Karta över fornlämningar i Knivsta kommun Informationen på kartan kommer ifrån Fornsök, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem. Fornlämning är en lämning: efter människors verksamhet under forna tider som ska ha tillkommit genom äldre tiders...