Boken om Lagga – Lagga i mitt hjärta 2

Britta Zamore är Hembygdsforskare och författare. Hon föddes i Vassunda och växte upp i Lagga prästgård, 2012 skrev hon boken Lagga i mitt hjärta med Lagga hembygdsförening som finansiär. Under sju års tid intervjuade hon omkring hundra sockenbor.

Del 2 i bokserien om Lagga heter ”Lagga hopp och sport och syförening”.