Broborg

En av Upplands mest storslagna fornborgar

Broborg är en av Upplands mest storslagna fornborgar, belägen strategiskt vid den forna sjöleden, Långhundraleden. Farleden fungerade som vikingarnas E4 och förband Gamla Uppsala med Östersjön. Borgen med tydliga murar berättar sin historia men det gör också sägner från platsen. Den fantasieggande sägnen om Grimsa handlar om en mäktig vikingahövdings dotter som enligt folktron ligger begravd i en hög i närheten.

Den stora fornborgen Broborg ligger cirka 20 km sydost om Uppsala. Den är en av cirka 150 borgar i Uppland och en av de
bäst bevarade. Redan under bronsålder (c. 1800-500 f Kr) började de första borgarna anläggas och bruket höll sedan i sig ända in
i vikingatid.

Borgen, som ligger på en höjd cirka 45 meter över havet består av två murar, en inre och en yttre. Den inre muren mäter cirka 85 x 70 meter, den är 8-15 meter bred och som mest cirka 2 meter hög.

Borgen begränsas både i norr och i väster av branta sluttningar eller blockrik terräng. Borgen har två ingångar.
Under den tid då borgen användes låg den med milsvid utsikt över den forntida vattenleden Långhundraleden som förband Östersjön med det inre av Uppland. Under äldre järnålder gick vattnet ända fram till foten av berget. Via denna led kunde man ta sig ända från Östersjön till Gamla Uppsala, vilket gjorde den till en viktig handelsled. Att borgen ligger i ett strategiskt läge alldeles intill leden är ingalunda en slump, där har den med största sannolikhet byggts för att kontrollera vattenvägen.

Enligt lokal sägen bodde hövdingadottern Grimsa i Broborg. Hon var dotter till en mäktig vikingahövding. Läs mer här eller klicka på bilden…

Vägbeskrivning

Avstånd från Knivsta centrum: 12 km

Vägbeskrivning från Knivsta:
med bil: Tag väg 77 mot Norrtälje, efter 11 km tag vänster vid skylt mot Risberga. Efter 1 km finns en liten parkeringsficka ochinformationstavlor för området. Härifrån leder markerade stigar upp till borgen eller till Vallbyåsen och Hönsgärde.

med buss: Buss 677 mot Norrtälje avgår från bussterminalen vid Statoil, 2 km från Knivsta centrum.
Service: Markerade stigar

Övriga upplysningar:
Det finns också parkeringsmöjlighet längsmed väg 77, i jämnhöjd med Vallbyåsen.