Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra

Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra

Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra Gullhögen är stor, men betydligt mindre än Kungshögarna i Gamla Uppsala. Undersökningen visade att den har en komplicerad uppbyggnad och inrymde begravningar från tre skilda tider. Den äldsta begravningen var från...
Karta över fornlämningar i Knivsta kommun

Karta över fornlämningar i Knivsta kommun

Karta över fornlämningar i Knivsta kommun Informationen på kartan kommer ifrån Fornsök, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem. Fornlämning är en lämning: efter människors verksamhet under forna tider som ska ha tillkommit genom äldre tiders...

Tuna Gravfält

Tuna Gravfält Tuna gravfält är ett gravfält i Tuna by, Alsike socken, Knivsta kommun. Gravfältet som bestod av flatmarksgravar påträffades 1893 i samband med lertäkt. Säkerligen hade då flera gravar redan grävts bort. 1895-96 och 1928 grävdes gravfältet ut i etapper,...
Gravar i Alsike Hage

Gravar i Alsike Hage

Gravar i Alsike Hage I Uppland intill Mälaren ligger Alsike socken, som tillhör Ärlinghundra härad och Knivsta kommun. Den till ytan ca 3500 hektar stora socknen gränsar till fyra socknar; i norr till Danmark, i öster till Lagga och Knivsta, och i söder till Vassunda....
Vi i Alsike

Vi i Alsike

Vi i Alsike Förord ”Mitt avgångsbetyg från folkskolan 1915 har som ljusglimt vitsordet ”berömlig” i ämnet historia. Alltså motsvarande A och avsåg Svensk historia. I brist på lärobok i ämnet Alsikes historia skrev jag en själv. En blå om 24 sidor för...
Krusenberg – en krönika med bilder

Krusenberg – en krönika med bilder

Krusenberg – en krönika med bilder Förord Av ett par goda vänner fick jag låna:”VI I ALSIKE – Evert Carlsson berättar”. En ambitiös bygdeforskares omfattande historik om Alsike socken, om än med något ”färgad” syn, bondson som han...