Wallox-Säby herrgård

Wallox-Säby herrgård

Wallox-Säby herrgård En herrgård med medeltida anor Wallox-Säby är en herrgård med medeltida anor och ligger i Östuna socken vid sjön Valloxen med bebyggelse från 1600-talet. På godsets marker finns flera äldre järnåldersgravfält med talrika resta stenar som...
Ängby Park

Ängby Park

Ängby Park Parken har en lång tradition med att huserat band och danser. Bland annat har band som Led Zeppelin och Gyllene Tider inlett sina turnéer på Ängby Park. Idag används parken till olika evenemang, som danstillställningar, privata arrangemang och konserter....
Staffansgården

Staffansgården

Staffansgården Staffansgården har en intressant historia. För 100 år sedan rasade första världskriget för fullt. Sveriges militära kapacitet var vid denna tid milt sagt undermålig men på många orter förekom lokala initiativ för att stärka försvarsförmågan. I Knivsta...

Vrå Gård

Vrå Gård Vrå gård är en mindre herrgård med 1800-tals bebyggelse. På 1500-talet var gården socknens största gård. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1826. Flyglarna tillkom först på 1930-talet. Framför mangården ligger en storträdgård som sträcker sig ned mot...
Särsta Wärdshus

Särsta Wärdshus

Särsta Wärdshus Särsta har gamla anor. Första skriftliga omnämnandet, Saerentum, är i ett pergamentsbrev från 29 mars 1361. Men den finaste bevarade vittnesbörden om Särstas ålder är den tusenåriga runstenen som står invid Birgittakyrkan. Stenen är huggen av...
Noors Slott

Noors Slott

Noors Slott I det vackra Uppland, mellan två sjöar i naturskön landskapsmiljö, ligger Noors slott. Noor är beläget i Knivsta, 20 min. från Arlanda. Vid infarten till allén välkomnas du av slottets vapensköld. Väl framme på gårdsplanen möts du av ett av Sveriges få...