Alsike Kloster

Alsike Kloster Alsike kloster är ett kloster inom Svenska kyrkan som tillhör den evangeliska väckelserörelsen Helgeandssystrarna. Klostret ligger vid Alsike kyrka i Alsike socken och Knivsta kommun, 15 km söder om Uppsala. Klostrets verksamhet är en del av det...

Eggebyholms gård

Eggebyholms gård Eggebyholms gård är belägen invid en vi av norra Valloxen. Mangården ligger på den öppna lägre delen ned mot sjön och fägården ovanför den gamla landsvägen. Eggeby by bestod vid mitten av 1600-ta­let av sex gårdar. Två av dessa inla­des av Claes...