Fattigbössan

Kanske har du funderat över vad det är som står vid vägkanten när du passerar Krusenberg på gamla Stockholmsvägen, väg 255, mellan Uppsala och Märsta?

Det är inte en annorlunda brevlåda som man skulle kunna tro utan en fattigbössa. Som ett slags minnesmärke från förr står den där och påminner oss om fattigsverige då utslagna tvingades leva på allmosor och under miserabla förhållanden. På skylten står det: ”Alsike Församlings Fattigbössa Saliga äro de barmhärtige, ty dem skall ske barmhärtighet”

1903 sattes fattigbössan upp i Alsike by, som det hette på den tiden, mitt emot ”Gästgiveriet”, som det fortfarande kallas fast verksamheten upphörde i början av 1920-talet. Det sägs att den tillverkades i slutet på 1800-talet av en smed men vissa delar kan ha tillverkats redan på 1600-talet.

I ”Vi i Alsike” skriven av Evert Carlsson (ca 1960) kan man läsa mer om fattigbössan och om bygdens historia. Läs mer här…