Karta över fornlämningar i Knivsta kommun

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=105lTx93f70h5xTM4u4v20CCmxXo" width="1080" height="800"></iframe>

Informationen på kartan kommer ifrån Fornsök, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem.
Fornlämning är en lämning:

  • efter människors verksamhet under forna tider
  • som ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk
  • och som är varaktigt övergiven
  • samt har tillkommit före 1850

Fornsök visar inte en fullständig bild av landets lämningar, utan enbart det som är känt och registrerat i FMIS. Det tillkommer ständigt mer information och kunskapsläget ökar i takt med att det utförs nya inventeringar och arkeologiska undersökningar.