Sägnen om Grimsa

Enligt lokal sägen bodde hövdingadottern Grimsa i Broborg. Hon var dotter till en mäktig vikingahövding som skall ha dött då han var iväg på ett vikingatåg och hon ärvde då borgen och alla hans rikedomar. Grimsa var en äventyrslysten kvinna som aldrig slog sig till ro med någon man trots att det fanns många friare.

En novemberkväll i skymningen lade flera skepp till vid Broborg och beväpnade män steg i land. Härföraren befallde Grimsa att öppna portarna och hävdade att han var Grimsas bror. Nu skulle han ta sitt rättmätiga arv i besittning.Grimsa trodde inte på detta för så vitt som hon visste så hade hon ingen bror. Hon kallade honom äventyrare och lögnare. Grimsa förskansade sig i borgen och lät sitt folk skjuta pilar och rulla ner stora stenar.

VikingarMännen samlade ris och lyckades antända borgen och nu förstod Grimsa att spelet var förlorat. Men hon tänkte inte ge sig utan ropade ut sin smärta. ”- Du brinner, min faders väldiga borg, och min hand är för svag att försvara Dig mot en hop äventyrare.”

Hellre än att låta den främmande brodern ta över tände hon på förrådshusen och offrade hela anläggningen. Hela den förnämliga borgen ödelades av elden och röken steg så den syntes ända till Odenstemplet i Gamla Uppsala, 25 km bort.

Enligt sägnen såg Grimsa hur takbjälkarna flammade och föll i så häftig gråt att hennes hjärta brast och hon dog i lågorna. Härföraren sa sig känna igen sin syster och lät bränna henne på gammalt nordmannasätt. De samlade askan och de brända benen i en urna och över den byggde de en stor gravkulle.

Nära fornborgen finns fortfarande en gravhög som kallas Grimsas hög. Namnet på kullen är belagt sedan 1550-talet. Den är illa skadad och har plundrats många gånger.

Under undersökningarna av borgen gjordes även en datering av högen. Dateringen är delvis osäker men troligtvis är högen från just vikingatid. Därmed blir det tråkigt nog svårt att koppla samman sägnen om hövdingadottern Grimsa och själva borgen som på generell basis och genom de dateringar som finns verkar ha varit i bruk betydligt tidigare. Men det finns egentligen inget dokumenterat material som med säkerhet kan säga hur länge borgen var i bruk.