Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra

Gullhögen är stor, men betydligt mindre än Kungshögarna i Gamla Uppsala. Undersökningen visade att den har en komplicerad uppbyggnad och inrymde begravningar från tre skilda tider.

Den äldsta begravningen var från förromersk järnålder (500 f Kr – 0) och innehöll brända ben av en person vars kön inte kunde bestämmas. I graven fanns ett ovanlig spiralhuvudnål med paralleller i Finland. Detta kan tyda på att den begravda var en kvinna.

En andra begravningen var från yngre romersk järnålder (200-400 e Kr) och innehöll brända ben, som inte kunde könsbestämmas. I graven fanns fragment av en ormhuvudring och glasbägare av en typ som är mycket ovanlig i Sverige. Det tyder på att den begravde var en person av stor betydelse. Föremålen kan antyda att den begravda var en kvinna och är en av många rika kvinnogravar från denna tid i Uppland och Västmanland.

I den tredje begravningen fanns tre keramikkärl med brända ben från vikingatid, närmare bestämt 800-900 e Kr. Ett av kärlen innehöll ben av en kvinna, medan de två andra kärlen innehöll ben av en man. Ett av de få föremålen var ett svärd vilket varit nedstucket i marken, vilket ibland noterats i gravar i Mälarlandskapen. Utöver detta fanns inga föremål knutna till klädedräkten, vilket är motsatt till andra vikingatida gravar och mycket underligt. Slutligen tillhör själva gravhögen den yngsta begravningen. De två äldre begravningarna har legat under ett röse som också täcks av gravhögen. Det visar att den vikingatida graven medvetet anlades på en äldre grav.

Högens placering i det öppna landskapet nära Storån innebar att den bör ha varit synlig vida kring. Detta är ett vanligt drag för större gravar och i grund och botten för att de inte skulle bli bortglömda. Dateringarna visar inga motsvarigheter till Kungahögarna i Gamla Uppsala. Däremot pekar föremålen i Gullhögen att gravarna anlagts för personer med stor betydelse, åtminstone i trakten. Sådana gravar från de aktuella perioderna har motsvarigheter på flera andra platser i Uppland.

Källa: Biblioteksdatabasen för Universitetsbiblioteket i Uppsala (www.ub.uu.se), skriven av Birgit Arrhenius 2006,
med titeln ”Gulldens hög i Husby-Långhundra”. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 6.