Gustaf von Paykull

Gustaf von Paykull, född i Stockholm 21 augusti 1757, död 28 januari 1826, var en svensk friherre, hovmarskalk, författare, entomolog och ornitolog samt medlem i Kungliga Vetenskapsakademien från 1791 och initiativtagare till Naturhistoriska Riksmuseet.

På sitt gods Vallox-Säby i Uppland grundlade Paykull en av de första svenska zoologiska samlingarna. På sin tid en av de största i Norden med 8 600 arter av preparerade insekter, 1 362 uppstoppade fåglar, fiskar och däggdjur. På äldre dagar arbetade han intensivt för etablerandet av Naturhistoriska riksmuseet, till vilket han också erbjöd sina samlingar, eller snarare till kung Karl XIV Johan.

Gustaf von Paykull

Född: 1757
Anknyting till Knivsta:
Bosatt Wallox Säby, Knivsta
Yrke: Friherre, hovmarskalk

Paykull grundade en av de första svenska zoologiska samlingarna.

Den 24 mars 1819 accepterade kungen officiellt gåvan och gav i uppdrag åt Vetenskapakademien att arrangera en lämplig lokal. Den kom att upplåta sina egna lokaler för ändamålet och inlemmade sina egna samlingar med Paykulls.