Historia

Gullhögen – Gulldens hög i Husby-Långhundra

Gullhögen är stor, men betydligt mindre än Kungshögarna i Gamla Uppsala. Undersökningen visade att den har en komplicerad uppbyggnad och inrymde begravningar från tre skilda tider. Den äldsta begravningen var från förromersk järnålder (500 f Kr – 0) och innehöll...

läs mer

Karta över fornlämningar i Knivsta kommun

Informationen på kartan kommer ifrån Fornsök, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem. Fornlämning är en lämning: efter människors verksamhet under forna tider som ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven samt har...

läs mer

Tuna Gravfält

Tuna gravfält är ett gravfält i Tuna by, Alsike socken, Knivsta kommun. Gravfältet som bestod av flatmarksgravar påträffades 1893 i samband med lertäkt. Säkerligen hade då flera gravar redan grävts bort. 1895-96 och 1928 grävdes gravfältet ut i etapper, först under...

läs mer

Gravar i Alsike Hage

I Uppland intill Mälaren ligger Alsike socken, som tillhör Ärlinghundra härad och Knivsta kommun. Den till ytan ca 3500 hektar stora socknen gränsar till fyra socknar; i norr till Danmark, i öster till Lagga och Knivsta, och i söder till Vassunda. Ett starkt skäl till...

läs mer

Vi i Alsike

Förord ”Mitt avgångsbetyg från folkskolan 1915 har som ljusglimt vitsordet ”berömlig” i ämnet historia. Alltså motsvarande A och avsåg Svensk historia. I brist på lärobok i ämnet Alsikes historia skrev jag en själv. En blå om 24 sidor för 10 öre....

läs mer

Krusenberg – en krönika med bilder

Förord Av ett par goda vänner fick jag låna:”VI I ALSIKE – Evert Carlsson berättar”. En ambitiös bygdeforskares omfattande historik om Alsike socken, om än med något ”färgad” syn, bondson som han var med djupa rötter i Alsike. När jag...

läs mer

Broborg

En av Upplands mest storslagna fornborgar Broborg är en av Upplands mest storslagna fornborgar, belägen strategiskt vid den forna sjöleden, Långhundraleden. Farleden fungerade som vikingarnas E4 och förband Gamla Uppsala med Östersjön. Borgen med tydliga murar...

läs mer

Berättelsen om Estrid och Inga

Människor, händelser och platser i Ingas och Estrids liv Berättelsen handlar om två kvinnor, Inga och Estrid, som förmodas ha levt i Uppland under 1000-talet. Frågan är då vad vi egentligen vet om dessa kvinnoöden? Det huvudsakliga källmaterialet till berättelsen om...

läs mer

Fattigbössan

Kanske har du funderat över vad det är som står vid vägkanten när du passerar Krusenberg på gamla Stockholmsvägen, väg 255, mellan Uppsala och Märsta? Det är inte en annorlunda brevlåda som man skulle kunna tro utan en fattigbössa. Som ett slags minnesmärke från förr...

läs mer

Kungshamn Morga

För länge sedan… Kungshamn-Morga har en lång och spännande historia. På Holmen ligger ett gravröse från bronsåldern och i Gåsnäbbshagen finns gravkullar som härstammar från järnåldern. Morga hage har fått sitt namn efter Morga by som en gång låg där. De sista...

läs mer

Mora Stenar

”Landen tarva konung. De tre folklanden, det är Tiundaland, Attundaland och Fjärdundaland, skola med allt Sveariket råd på Mora först taga konung”. Mora stenar ligger i Lagga på gränsen mellan två gamla folkland, Attundaland och Tiundaland, och är den plats där man...

läs mer

Runstenar

Knivstas runstenar och vikingatiden Merparten av alla runstenar restes under de första hundra åren i det nya årtusendet. De vanligtvis korsprydda runstenarna var ett ställningstagande för den nya religionen, kristendomen, och den centralisering av makten som kom att...

läs mer

Sockenkrönika Knivsta

Socken krönika Knivsta av fil Kand Lars-Magnus Håkansson. I Ärlinghundra härad och med Vassunda och Alsike som västliga grannar ligger Knivsta socken, som är annexförsamling till Alsike. Den omfattar 41,88 kvkm. av rätt skiftande karaktär. Västra delarna av socknen...

läs mer