Knivsta tätort

År 1866 drogs Norra Stambanan förbi Knivsta och 1876 anlades Knivsta station på marker tillhöriga Särsta gård. Den uppfördes i den då mycket populära schweizerstilen och ritades av Adolf W. Edelsvärd. Det nyfödda stationssamhället bestod i början av 1900-talet av några bondgårdar, järnvägsstationen, Särstaaffären, ett mejeri (senare ombyggt till brandstation) samt Lundqvist & Huddéns tegelbruk och sågverk.

År 1899 hade företaget Knivsta Sågbolag Rosenlund & Co bildats genom ett samarbete mellan företagen Lundqvist & Huddén och Olsson & Rosenlund. På hörntomten Segerdal byggde bonden Larsson under åren 1903-1904 ett 50 meter långt magasin samt ett 2 1/2-vånings bostadshus. Läget för husen var på den tiden det allra bästa där de låg mellan stationen och mejeriet.
Man uppförde år 1900 ett sågverk och 1906 även ett tegelbruk. För att öka försäljningen inrättade man brädgårdar i Tureberg och i Älvsjö. Tegeltillverkningen upphörde 1956. Efter många ägarbyten gick företaget bakom sågverket, Fagerlidkoncernen, i konkurs. Man fick ingen köpare till verksamheten och sågverket auktionerades därför ut.

Under åren 2013-2015 uppfördes ny bostads- och affärsbebyggelse på den tidigare sågverkstomten.