Krusenberg – en krönika med bilder

Förord

Av ett par goda vänner fick jag låna:”VI I ALSIKE – Evert Carlsson berättar”. En ambitiös bygdeforskares omfattande historik om Alsike socken, om än med något ”färgad” syn, bondson som han var med djupa rötter i Alsike.

När jag sedan fick taga del av: ”KRUSENBERGS SÄTERI” av Anders Holmgren, även det en skrift som var mycket detaljerad, gav det mig idé att försöka åstadkomma en mer kortfattad krönika.

Sakuppgifterna är främst hämtade ur dessa båda skrifter, men dessutom från Ortnamnssällskapet i Uppsala, ”Denna härliga insjö” av Gustaf Erikson samt några intervjuer av gamla Krusenbergs-bor.

Krönikan är begränsad till enbart Krusenberg, samt något om tiden före Krusenbergs tillkomst. Boende i Krusenberg, särskilt de yngre och på senare år hitflyttade, har kanske intresse att veta något om Krusenberg och dess historia och de nämnda skrifterna är svåra att få tag på…
Krönikan vill jag tillägna KRUSENBERGS BYALAG, med förhoppning om ett lyckosamt arbete i natur-, kultur- och andra miljöfrågor, för
nuvarande och kommande Krusenberqs-bors trivsel i alla avseende.

Krusenberg den 18 maj 1991
Inge Elsmark

Där inte annat anges är bilderna egna ”verk”,teckningar och foton. Bilden ovan till vänster ett kopparstick av N.Perelle (1670-74) ur Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.