Kungshamn Morga

För länge sedan…
Kungshamn-Morga har en lång och spännande historia. På Holmen ligger ett gravröse från bronsåldern och i Gåsnäbbshagen finns gravkullar som härstammar från järnåldern. Morga hage har fått sitt namn efter Morga by som en gång låg där. De sista familjerna lär ha flyttat i slutet av 1800-talet. Gamla husgrunder, krusbärsbuskar och fruktträd vittnar om den forna bebyggelsen.
På Morgaberget finns rester av en fornborg från vikingatiden. Den ligger med underbar utsikt över vattnet och det är inte svårt att förstå varför vikingarna valde att bygga den just här. Det måste vara ett utmärkt ställe för ett försvarsverk av vikinglederna från havet till Uppsala.

Fröken Anna Cederström
Kungshamn-Morga ägs av Stiftelsen Friherre Carl Cederströms minne. Fröken Anna Cederström är Stiftelsens grundare. Hon levde på Kungshamn och skötte sin egendom med stor hänsyn till djur och natur. År 1940 donerade hon egendomen Kungshamn till den nystartade Stiftelsen Friherre Carl Cederströms minne. Hennes syster, Charlotte, donerade senare egendomen Fredrikslund. Stiftelsen är uppkallad efter fröknarnas far och har till uppgift att ”i naturvårdande syfte bevara ett stycke mellansvensk kulturbygd” (Stiftelsens stadgar, 1940). Naturvård är således ett ledord i skötseln men gårdarna ska också skötas så att de, så långt det är möjligt, kan vara självförsörjande och bevara sina karaktärer av mindre herrgårdar. År 1963 bildades naturreservatet Kungshamn-Morga efter en ansökan från Stiftelsen. Stiftelsen förvaltar naturreservatet och samråder med Länsstyrelsen i frågor som rör naturvård och friluftsliv.

Märkliga gropar på åsen
På åspartiet Holmen är åsen ryggformad med branta sidor. Längre söderut blir åsen bred och flack med många märkliga formationer som kallas åsgropar och åsgravar. De bildades när inlandsisen smälte bort för ungefär 10 000 år sedan. Stora isblock blev inbäddade i åsen och när de såsmåningom smälte bildades groparna. Åspartiet mellan Kungshamn och Fredriks-lund är så rikt på sådana gropar och gravar att det kallas för ett kittelfält. Det är mycket ovanligt i den här delen av landet. En lättillgänglig och djup åsgrop är Kungsgropen, som ligger alldeles intill vandringleden mellan Kungshamn och Djupviken. Dalen vid scoutstugan i Djupviken är ett exempel på en åsgrav.
På åsen finns också flera stentorg. Det är fält med klapperstenar som bildades för länge sedan när åsens krön låg i samma nivå som havsytan. Sand och grus sköljdes bort av vågorna och stenarna slipades till runda former. Fina och lättillgänliga stentorg finns utmed vandringsleden på åspartiet Holmen och uppe på åsen i höjd med Rörviken.

Källa text: Länsstyrelsen Uppsala län