Lagga

Lagga fVäsby kvarn, , Lagga socken. Foto: Ola Ehnörsamling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Knivsta pastorat. Församlingen ligger i Knivsta kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Långhundra härad i Attundaland. Församlingskyrkan heter Lagga kyrka.

I Lagga församling har det bott människor åtminstone sedan vikingatiden. Genom Lagga gick Långhundraleden, en av de två vattenvägar som ledde till Uppsala. Här finns ett antal runstenar och en gammal väderkvarn som hålls i skick av den lokala hembygdsföreningen. Vid Mora stenar i Lagga valdes alla Sveriges kungar under en mycket lång period under vikingatiden och medeltiden. Landskapet är mycket vackert med den forna leden, som nu är jordbruksmark, samt skogar på ömse sidor.

Församlingen har en vid och flack slättbygd, tillika dalgångsbygd kring Storån. Denna bygd är omgiven av skogsmarker.

Man har funnit omkring 575 fornlämningar. Från bronsåldern finns enstaka gravar. De flesta fornlämningarna är emellertid från järnåldern och består av lämningar inom 20 gravfält från denna tid, till övervägande del den yngre järnåldern. Laggaön mitt på slätten har en typisk spridningsbild när det gäller järnålderslämningarna. Det finns vidare tio runstenar. På ett gravfält vid Mora kungsäng förvaras Mora stenar i ett hus som uppförts för detta ändamål 1770.

På Lagga kyrkogård finns ett monument av Carl Milles till minne av hans föräldrar. De bodde på Örby herrgård, som ligger i församlingen.