Långhundra

Husby-Långhundra församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Knivsta pastorat. Församlingen ligger i Knivsta kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Långhundra härad i Attundaland.

Församlingskyrkan heter Husby-Långhundra kyrka. Kyrkbyn heter Husby-Långhundra. Genom församlingen går länsväg 273 och riksväg 77. Före 1971 hörde församlingen till Stockholms län.

Församlingen har dalgångsbygd, vilken är vid och öppen och är belägen kring Storåns övre del. Bygden har småbrutna bidalar. I norr ligger ett stort skogsområde.Man har funnit omkring 1 750 fornlämningar i församlingen.

Från bronsåldern kommer gravar av rösetyp. Dessutom kommer från samma tid skärvstenshögar samt en hällristning. Omkring 9/10 av fornlämningarna kommer från järnåldern och ligger inom ett 50-tal gravfält. Ca 3/4 av gravarna är från yngre järnåldern. Stora gravfält finns emellertid från hela perioden. Vid Ovike och byar däromkring finns stora, kända gravfält. Man har gjort märkliga fynd i några stora gravhögar. Det finns sju fornborgar i församlingen. Särskilt den vid Broborg ligger i ett strategiskt läge. Fyra runstenar finns.