Knivstasamligen

Är du nyfiken på Knivstas historia? I Knivstasamlingen på biblioteket hittar du lokalhistorisk information.

Knivsta kommun bildades – igen – 2003. Det var då den nya kommunen blev självständig efter att i trettio år ha tillhört Uppsala. Men kommunen har också en äldre historia, eller rättare sagt flera.

Knivsta biblioteks samling med lokalhistoriskt material innehåller bland annat böcker om arkeologi, historia, byggnader och allmän kulturhistoria med mera.

Här lyfts särskilt fram konstnärerna Carl Milles och Olof Thunman, kompositören Emil Sjögren och författaren Marika Stiernstedt, som alla på olika sätt har anknytning till Knivstabygden.

En samling klipp-pärmar rymmer dokument om Knivsta med omnejd och dessutom finns  Knivsta hembygdsgilles årsskrift Magazinet från 1967 till 1999.

Välkommen att besöka bibliotekets Knivstasamling som ligger intill släktforskningsdatorn i bibliotekets tysta läsrum!

Knivsta samlingen

Är du nyfiken på Knivstas historia? I Knivstasamlingen på biblioteket hittar du lokalhistorisk information.

Boken om Lagga – Lagga i mitt hjärta 2

Britta Zamore är Hembygdsforskare och författare. Hon föddes i Vassunda och växte upp i Lagga prästgård, 2012 skrev hon boken Lagga i mitt hjärta med Lagga hembygdsförening som finansiär. Under sju års tid intervjuade hon omkring hundra sockenbor. Del 2 i bokserien om...

läs mer

Boken om Lagga – Lagga i mitt hjärta 1

Britta Zamore är Hembygdsforskare och författare. Hon föddes i Vassunda och växte upp i Lagga prästgård, 2012 skrev hon boken Lagga i mitt hjärta med Lagga hembygdsförening som finansiär. Under sju års tid intervjuade hon omkring hundra sockenbor. Del 1 i bokserien om...

läs mer

Boken om Ängby Park

Nostalgibok om Ängby Park i Knivsta Den har kallats för Sveriges mesta pop-park. Författaren Lennart Runnding  & Rolf Jansson har skrivit boken om de legendariska artisterna som spelat i Ängby Park i Knivsta. Till exempel har Led Zeppelin spelat där under sitt...

läs mer