Länkar till historien

Knivsta Hembygdsgille

Knivsta Hembygdsgille har till ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till nya knivstabor och kommande generationer.

Gillet vill nå detta syfte bl a genom:

  • att befrämja intresset och kunskapen för hembygden och dess historia,fornminnen, natur och miljö.
  • att vårda, bevara och dokumentera byggnader, föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden både i gången tid och nutid.
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturinstitutioner samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • att anordna eller medverka vid information om bygden för att öka kunskapen om dess natur och historia.

Knivsta Hembygdsgille äger Sockenmagasinet, som är Knivstas hembygdsmuseum med bruksföremål från slutet av 1800-talet och framåt, och fastigheten Kvarngården med alla dess hus. Där ordnas olika aktiviteter av Gillet såsom midsommarfirande, friluftsteater, trädgårdsfest m.m. Den hyrs också ut till andra föreningar och privatpersoner.

Krusenbergs Byalag

Krusenbergs Byalag strävar efter:

  • att söka sidig information i frågor av olika slag, föranledda av myndigheter och andra, som berör boendeförhållanden inom området samt natur- och kulturlandskapet
  • att verka för trafiksäkerhetens förbättrande på väg 255 genom Krusenberg
  • att aktualisera och realisera trivsel- och aktivitetsfrågor och skapa bästa möjliga förutsättningar för dess genomförande

Väg 255 - Sevärdheter - natur- och kulturupplevelser längs vägen...

På sluttningen ner mot Flottsund kan man från väg 255 se resterna av den jättelika ca 700-800 år gamla ”Kungseken”. Här har enligt sägnen Gustaf Vasa rastat och Erik XIV stannat till på flykt efter sturemorden. Eken lär vara förebild till Sparbankens logo ”Spareken”. En ny ek är planterad vid sidan av den gamla. Längs väg 255 mellan Knivsta och Uppsals finns gott om intressanta historiska minnesmärken, vacker omväxlande natur, fornminnen.