Länkar till historien

Länkar till historien

Länkar till historien Knivsta Hembygdsgille Knivsta Hembygdsgille har till ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till nya knivstabor och kommande generationer. Gillet vill nå detta syfte bl a genom: att befrämja...
Knivstasamligen

Knivstasamligen

Knivstasamligen Är du nyfiken på Knivstas historia? I Knivstasamlingen på biblioteket hittar du lokalhistorisk information. Knivsta kommun bildades – igen – 2003. Det var då den nya kommunen blev självständig efter att i trettio år ha tillhört Uppsala. Men...