Slott och koja

Wallox-Säby herrgård

Wallox-Säby herrgård

Wallox-Säby är en herrgård med medeltida anor och ligger i Östuna socken vid sjön Valloxen med bebyggelse från 1600-talet. På godsets marker finns flera äldre järnåldersgravfält med talrika resta stenar som tillsammans med yngre gravfält visar bebyggelsens förändring...

läs mer
Ängby Park

Ängby Park

Parken har en lång tradition med att huserat band och danser. Bland annat har band som Led Zeppelin och Gyllene Tider inlett sina turnéer på Ängby Park. Idag används parken till olika evenemang, som danstillställningar, privata arrangemang och konserter. 1964 spelade...

läs mer
Staffansgården

Staffansgården

Staffansgården har en intressant historia. För 100 år sedan rasade första världskriget för fullt. Sveriges militära kapacitet var vid denna tid milt sagt undermålig men på många orter förekom lokala initiativ för att stärka försvarsförmågan. I Knivsta bildades...

läs mer

Vrå Gård

Vrå gård är en mindre herrgård med 1800-tals bebyggelse. På 1500-talet var gården socknens största gård. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1826. Flyglarna tillkom först på 1930-talet. Framför mangården ligger en storträdgård som sträcker sig ned mot vägen. Gården...

läs mer
Särsta Wärdshus

Särsta Wärdshus

Särsta har gamla anor. Första skriftliga omnämnandet, Saerentum, är i ett pergamentsbrev från 29 mars 1361. Men den finaste bevarade vittnesbörden om Särstas ålder är den tusenåriga runstenen som står invid Birgittakyrkan. Stenen är huggen av runmästaren Fot och rest...

läs mer
Noors Slott

Noors Slott

I det vackra Uppland, mellan två sjöar i naturskön landskapsmiljö, ligger Noors slott. Noor är beläget i Knivsta, 20 min. från Arlanda. Vid infarten till allén välkomnas du av slottets vapensköld. Väl framme på gårdsplanen möts du av ett av Sveriges få bevarade...

läs mer
Margaretahemmet

Margaretahemmet

Margarethahemmet i Knivsta invigdes 1915 under kungligt beskydd. Då var det en av Sveriges modernaste sjukanstalter. I dag är det hemvist för en privat skola och ett företagarcentrum. Många livsöden har passerat byggnaden som när den invigdes kostat 400 000 kronor att...

läs mer

Krusenbergs herrgård

Krusenberg är en herrgård i Alsike socken i Knivsta kommun, Uppland som har har anor från 1600-talet. Det var adelsmannen, kammarrådet och krigskommissarien Johan Jespersson Cruus af Edeby, son till riksrådet och riksskattmästaren Jesper Mattson Cruus af Edeby, som på...

läs mer

Knivsta Stationshus

Centralorten Knivsta är ett resultat av järnvägen. År 1865 var järnvägen från Stockholm och norrut klar. Ett nybyggar-samhälle växte fram på östra sidan av järnvägen. Först i slutet av 1960-talet började man också bygga på "fel" sida om spåren. Idag är orten ett väl...

läs mer

Kvarngården

Knivsta kvarngård eller det s k Kvarntorpet, ligger ca 500 m SO om Knivsta kyrka. Enligt en karta från 1809 fanns här "gamla kvarnen med mjölnarens hus och täppor däromkring". Av de på kartan medtagna husen finns alltjämt ladugården, brygghuset och en bod med källare...

läs mer

Ekhamns Gård

Ekhamns Gård Ekhamns Gård ligger intill vattnet i Knivsta kommun, mittemot Skokloster. Ekhamns Gård har en lång historia som sträcker sig från 1100-talet – kanske ännu längre tillbaka – och fram till nutid. Från 1200-talet och fram till 1500-talet tillhörde Ekhamn...

läs mer

Bygdegårdar

Blå Wingen Blå Wingen är bygdegården i Husby-Långhundra socken i östra delen av Knivsta kommun. Bygdegårdsföreningen som äger och driver bygdegården är en ideell förening, ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund Brf, (öppnas i eget fönster). Bygdegården uppfördes i...

läs mer

Alsike Kloster

Alsike kloster är ett kloster inom Svenska kyrkan som tillhör den evangeliska väckelserörelsen Helgeandssystrarna. Klostret ligger vid Alsike kyrka i Alsike socken och Knivsta kommun, 15 km söder om Uppsala. Klostrets verksamhet är en del av det återuppvaknande för...

läs mer

Eggebyholms gård

Eggebyholms gård Eggebyholms gård är belägen invid en vi av norra Valloxen. Mangården ligger på den öppna lägre delen ned mot sjön och fägården ovanför den gamla landsvägen. Eggeby by bestod vid mitten av 1600-ta­let av sex gårdar. Två av dessa inla­des av Claes...

läs mer