Gravar i Alsike Hage

Gravar i Alsike Hage

Gravar i Alsike Hage I Uppland intill Mälaren ligger Alsike socken, som tillhör Ärlinghundra härad och Knivsta kommun. Den till ytan ca 3500 hektar stora socknen gränsar till fyra socknar; i norr till Danmark, i öster till Lagga och Knivsta, och i söder till Vassunda....