Vi i Alsike

Förord

”Mitt avgångsbetyg från folkskolan 1915 har som ljusglimt vitsordet ”berömlig” i ämnet historia. Alltså motsvarande A och avsåg
Svensk historia. I brist på lärobok i ämnet Alsikes historia skrev jag en själv. En blå om 24 sidor för 10 öre. Byar och bönder,
kyrkfönster och runstenar i en salig blandning. Bokens titel är ”Vi i Alsike”.

Den följdes med åren av en lång rad. Framför allt roade det mig att nedskriva vad de gamla berätta vid fest och vardag, och
med tiden satte jag mina försåtliga frågor i system och ordnade det hela i samlingspärmar tillsammans med tidningsurklipp och arkivanteckningar.”

Av Evert Carlsson (ca 1960)

Innehåll

Bebyggelsehistoria

 • Förhistorisk tid
 • Fasta fornlämningar
 • Lösa fornfynd
 • Socknen bildas
 • Kyrkans tillkomst
 • Befolkning och bebyggelse
 • Gods och gårdar
 • Kyrkoreduktionen 1409
 • Kyrkoreduktionen 1527-1550
 • Urkundsförteckning
 • Herrgårdarnas tillkomst
 • Reduktionen 1686
 • Skatteköpen
 • Skattetrycket
 • Storskifte-Enskifte-Laga skifte

Gårdarnas släktförhållanden

 • Släktregistret
 • Lippinge
 • Ekeby
 • Hagelstena
 • Tagsta
 • Skäggesta
 • Årby
 • Prästgården
 • Rikebasta
 • Tuna
 • Krusenberg
 • Fredrikslund
 • Kungshamn

Speciella byggnader

 • Alsike Gästgiveri
 • Sockenmagasinet
 • Bränneriet vid Krusenberg
 • Liv och leverne förr
 • Hus och hem
 • Sådd och skörd
 • Redskap
 • Kreatur
 • Vargar-Jakt-Fiske
 • Bondeliv i helg och söcken
 • Hälftenbrukare-Torpare-Inhsyjes
 • Nödår och hårda vintrar
 • Skolfrågan
 • Fattigvård-Sjukvård
 • Försvar-Soldater
 • På ting och stämma
 • Alsikemål
 • Bomärken
 • Blodsband
 • Erik Jansare
 • Mormonerna
 • Evangelister
 • Emigrationen

Kyrkohistoria

 • Kyrkan
 • Våra herdar
 • Komministrar
 • Klockare
 • Den ensamma kyrkan