Vrå Gård

Vrå gård är en mindre herrgård med 1800-tals bebyggelse. På 1500-talet var gården socknens största gård. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1826. Flyglarna tillkom först på 1930-talet. Framför mangården ligger en stor
trädgård som sträcker sig ned mot vägen.

Gården och dess närmiljö är en kommunal värdekärna för kulturmiljön och är skyddat av områdesbestämmelser.