Wallox-Säby herrgård

En herrgård med medeltida anor

Wallox-Säby är en herrgård med medeltida anor och ligger i Östuna socken vid sjön Valloxen med bebyggelse från 1600-talet.

På godsets marker finns flera äldre järnåldersgravfält med talrika resta stenar som tillsammans med yngre gravfält visar bebyggelsens förändring från förhistorisk till historisk tid.

Den nuvarande herrgårdsanläggningen går tillbaka till 1700-talet. Carl Wijnblad utarbetade ett 1765 publicerat förslag till generalplan för gården, som till stor del känns igen ännu idag.

Hovmarskalken Gustaf Paykull, som ärvt gården 1789, uppförde den nuvarande huvudbyggnaden 1792-93, den var då utvändigt reveterad och hade spåntak. Gustaf Paykull hade omfattande zoologiska och naturhistoriska samlingar, förvarade bl a i en numera riven byggnad i parken. Samlingarna bildade på 1820-talet stommen till Naturhistoriska Riksmuseet, men vissa delar fanns kvar i huvudbyggnaden till 1990.

Legationssekreteraren Johan Gustaf Paykull ärvde Wallox-Säby 1826 och bidrog med empireinredningar. Han dog ogift 1868. Brorsonen, kapten Lars Gustaf Paykull, genomförde en stor renovering omkring 1870. Huvudbyggnaden panelades troligen vid denna tid, och försågs med en öppen veranda mot söder och en stor glasad paviljong mot väster.

Wallox-Säby