Varje hembygd har sin historia, sägner och berättelser. Den här historien handlar om Knivsta…

Knivsta är idag en växande kommun i Uppland, ett stenkast från både Uppsala och Stockholm. I denna gamla kulturbygd, finner man både natur och fornminnen alldeles inpå knuten.

”Landen tarva konung. De tre folklanden, det är Tiundaland, Attundaland och Fjärdundaland, skola med allt Sveariket råd på Mora först taga konung”.

I en tid då kungamakten inte gick i arv, utan bestämdes i folkliga val, valdes och utropades den nye kungen vid tingsplatsen på Mora äng, belägen strax utanför Knivsta tätort. Som minne av kungavalen ristades varje gång en mindre sten. Några av dessa stenar finns bevarade i en av Sveriges äldsta museibyggnader vid Mora Stenar, som ligger på gränsen mellan Uppsala och Knivsta.

"Knifes sta"

Var ursprunget till namnet Knivsta kommer ifrån är inte helt klart. En teori är att det kommer av namnet på en person ”Knife” och ”sta” i betydelsen boplats, alltså Knifes boplats. Det är i en gammal skrift från 1288 som man första gången återfinner namnet, med den gamla stavningen ”Knifvsta”.

Ett nybyggarsamhälle växte upp...

I en kulturbyggd som en gång var centrum i Svearnas rike blev centralorten Knivsta ett resultat av järnvägen. År 1865 var järnvägen från Stockholm och norrut klar. Ett nybyggarsamhälle växte fram på östra sidan av järnvägen.

Antal invånare 2020

När Knivsta blev egen kommun...

Året 1952 genomfördes den riksomfattande kommunreformen Då bildades storkommunen Knivsta av kommunerna Alsike, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna.

1971 överfördes Husby-Långhundra församling till Knivsta. År 1971 bildades Uppsala kommun vilken då innefattade Knivsta.

Området överfördes samtidigt från Stockholms län till Uppsala län.

Knivsta kommunvapen

Knivsta kommun flagga

Knivsta kommunvapen syftar på ”Mora stenar” och antogs och registrerades för den nya Knivsta kommun som bildades år 2003. Kommunvapnet togs fram i en informell omröstning inför bildandet av den nya kommunen och det antagna vapnet lämnades in av skoleleven Jacob Blumenthal i Knivsta.

Den tidigare landskommunen Lagga hade ett vapen, fastställt den 27 februari 1948, vars blasonering löd: I blått fält två från sköldfoten uppskjutande armar, som bära en sköld, på vilken en krönt prins sitter, allt av guld.

Motivet syftar på hyllningen år 1319 av den treårige Magnus Eriksson som Sveriges konung vid Mora stenar. Detta vapens giltighet upphörde 1952 i samband med att landskommunen lades samman med Knivsta.

Knivsta kommun 10 år

Den 1 januari 2003 bildades återgen Knivsta kommun genom en delning av Uppsala i två nya kommuner, Knivsta och Uppsala. Det skedde som resultat av en folkomröstning där boende i det som då var Knivsta kommundel röstade för att bilda en egen kommun.

2003 hade kommundelen ungefär 12 000 invånare. 

Idag har tätorterna Knivsta och Alsike med omgivande landsbygdsorter ca 18 000 invånare. Knivsta kommun är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige.

Under året 2013 firade kommunen jubileet med diverse evenemang.

Knivsta