Alsike Kloster

Alsike kloster är ett kloster inom Svenska kyrkan som tillhör den evangeliska väckelserörelsen Helgeandssystrarna. Klostret ligger vid Alsike kyrka i Alsike socken och Knivsta kommun, 15 km söder om Uppsala.
Klostrets verksamhet är en del av det återuppvaknande för ordenslivet i de reformerade kyrkorna i Europa som uppstod under 1900-talet.Kommuniteten i Alsike kloster firar bland annat gudstjänst i Alsike kyrka och en av systrarna är ledare för kyrkokören.
Helgeandssystrarna är en del av en evangelisk väckelse under 1900-talet som bland annat ledde till inrättandet av Kommuniteten i Taizé. Syster Marianne hade levt som novis i ett anglikanskt kloster och inledde ett kommunitetsliv i Bromma 1955.
År 1957 flyttade man på domprost Olof Herrlins uppmaning till Uppsala där man fram till 1964 höll till i lokaler på Trädgårdsgatan samtidigt som man drev en retreat i Skepptuna. År 1964 flyttade man till den nedlagda skolan bredvid Alsike kyrka och har sedan dess bedrivit sin verksamhet där. År 2009 startade man Sankt Nikolai Ideella förening med syfte att stödja Helgeandssystrarnas verksamhet. [3] År 2013 bestod kommuniteten av tre systrar; syster Marianne (Nordström, född 17 september 1925), syster Ella (Persson, född 12 maj 1923) och syster Karin (Johansson, född 9 augusti 1958).