Bröderna Modin

1970 var Knivsta mer ett industrisamhälle med fler industrier än sågen, exempelvis Modins handel och verkstad.
I början av 1900-talet startades ”Knivstas Maskin- och Redskapsaffär”. 1908 tog verksamheten över av Bröderna Modin. Bröderna Modin uppförde sitt första egna affärshus i Knivsta året efter.
Det var i bruk till 1969 då deras nya lokal invigdes. Numera huserar Swedbank i lokalerna.
I ett annonsblad från 1923 berättas att man har mekanisk verkstad, samt en filial i uppsala. Bröderna Modin & Co annonserade 1949 om ”automobilier, järnvaror, lantbruksmaskiner, rör- och sanitetsanläggningar”. Redan tidigt hade man en agentur för Ford. T-forden importeras i lådor och monterades i Knivsta. 1959 ombildades företaget till aktiebolag, genom köp av Gustaf Sjödin AB . Bolaget namnändrades till Modins i Uppsala AB. Bilhandeln expanderades till fler orter i Uppland.
I slutet av 1969 invigdes Bröderna Modins nya affärshus. Det är var placerat i korsningen Forsbyvägen/Apoteksvägen.
Byggnaden infattades även livsmedelshall. Samtidigt med invigningen bildades Järn AB Bröderna Modin (556131-8659).

I början av åttiotalet började järnhandeln att avvecklas. Posten övertog delar av lokalen. Järn AB Bröderna Modin ändrade namn i slutet av 1982 namn till Knivsta Järn, Färg, Sport AB. 1984 gick järnhandeln i konkurs. Idag finns post och bibliotek i lokalerna.
På Knivstavägen fanns Modins verkstadsanläggning. I slutet av 70-talet minskades verksamheten i Knivsta. Försäljningen av bilar och lantbruksmaskiner koncentrerades till Uppsala. I november 1980 försattes Modins i Uppsala AB i konkurs.
Verksamheten i Uppsala fortsatte i nya bolagskonstruktioner. 2009 firade Ford-återförsäljaren Modins Bil i Uppsala AB hundrårsjubileum.

Källa text: Markus Uhurvik