Margaretahemmet

Margaretahemmet

Margaretahemmet Margarethahemmet i Knivsta invigdes 1915 under kungligt beskydd. Då var det en av Sveriges modernaste sjukanstalter. I dag är det hemvist för en privat skola och ett företagarcentrum. Många livsöden har passerat byggnaden som när den invigdes kostat...

Krusenbergs herrgård

Krusenbergs herrgård Krusenberg är en herrgård i Alsike socken i Knivsta kommun, Uppland som har har anor från 1600-talet. Det var adelsmannen, kammarrådet och krigskommissarien Johan Jespersson Cruus af Edeby, son till riksrådet och riksskattmästaren Jesper Mattson...

Knivsta Stationshus

Knivsta Stationshus Centralorten Knivsta är ett resultat av järnvägen. År 1865 var järnvägen från Stockholm och norrut klar. Ett nybyggar-samhälle växte fram på östra sidan av järnvägen. Först i slutet av 1960-talet började man också bygga på ”fel” sida om...

Kvarngården

Kvarngården Knivsta kvarngård eller det s k Kvarntorpet, ligger ca 500 m SO om Knivsta kyrka. Enligt en karta från 1809 fanns här ”gamla kvarnen med mjölnarens hus och täppor däromkring”. Av de på kartan medtagna husen finns alltjämt ladugården, brygghuset...

Ekhamns Gård

Ekhamns Gård Ekhamns Gård Ekhamns Gård ligger intill vattnet i Knivsta kommun, mittemot Skokloster. Ekhamns Gård har en lång historia som sträcker sig från 1100-talet – kanske ännu längre tillbaka – och fram till nutid. Från 1200-talet och fram till 1500-talet...

Bygdegårdar

Bygdegårdar Blå Wingen Blå Wingen är bygdegården i Husby-Långhundra socken i östra delen av Knivsta kommun. Bygdegårdsföreningen som äger och driver bygdegården är en ideell förening, ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund Brf, (öppnas i eget fönster). Bygdegården...