Sagor och Sägner

Det är lätt att förstå att det vackra och särpräglade landskapet runt Knivsta med, berg, flyttblock, grottor, sjölandskap och fornminnen satt folks fantasi i rörelse och gett upphov till berättelser, sagor och sägner.

Till de mer kända sägnerna hör berättelsen om den kristne missionären Stenphi som verkade på 1000-talet i Knivsta och gav namn åt Staffanskällan och Staffansvisan (Staffan var en stalledräng). Han slutade sina dagar som martyren Stefanus, Hälsinglands apostel, ihjälslagen av hälsingska hedningar.

Kända är också berättelserna om Laggagubben, nedtecknade på 1600-talet, om gubben som bodde i ett underligt håligt berg i närheten av Lagga kyrka. Eftersom han inte tålde klockklangen kastade han stenblock mot klockstapeln men missade. Stenarna ligger kvar i dalen nedanför kyrkan, men Laggagubben fann det för gott att dra sin kos och förväntas inte åtevända förrän ”laggapinglorna” har tystnat.

Grimsahögen, en gravhög som ligger alldeles nedanför fornborgen Broborg i Husby-Långhundra, har också inspirerat till sagor och sägner, bl.a. den om Grimsa, en modig, rik och vacker vikingakvinna som avfärdade den ena friaren efter den andra och som gick ett tragiskt öde till mötes.

Gun Johansson

Sägnen om Grimsa

Sägnen om Grimsa

Enligt lokal sägen bodde hövdingadottern Grimsa i Broborg. Hon var dotter till en mäktig vikingahövding som skall ha dött då han var iväg på ett vikingatåg och hon ärvde då borgen och alla hans rikedomar. Grimsa var en äventyrslysten kvinna som aldrig slog sig till ro...

läs mer

Staffanskällan

Stefanskyrkan är en vacker kyrka, byggd 1303, bara 48 år innan digerdöden for genom Sverige och tog var tredje persons livs. Några stenkast ifrån Stefanskyrkan kan vi också se den plats där Staffanskällan legat. Staffanskällan var en källa som sades bringa hälsa och...

läs mer

Lagga gubben

Strax söder om Lagga kyrka ligger ett mindre berg uppbyggt av stora block som inlandsisen lämnat efter sig. Det finns gott om håligheter mellan blocken. En av de största rymmer Laggagrottan. Grottans ingång är trång, men den mynnar i ett torrt utrymme stort nog för...

läs mer